Loopbaancoaching van MOOD SOLUTIONS

            

      WIE ZIJN DE BEGELEIDERS?

           MOOD Solutions heeft een  team van begeleiders om bijzonder trots op te zijn.

           Het zijn een voor een mensen die excellentie nastreven, door op professioneel vlak steeds nieuwe uitdagingen op te zoeken en              zijn gedreven door hun passie.

           Het begeleiden van mensen boeit hen. Het teamgebeuren en de cohesie van het team is wat men bij MOOD Solutions                              nastreeft.  We houden  ernaar elkaar te   versterken om zo onze coachees kwalitatief te begeleiden in hun vraag naar                                verandering.

            Om onze loopbaanbegeleiding te omschrijven kiezen we bewust voor twee termen die ons typeren en dat zijn

  • Erkend bekwaam

           De bekwaamheid  van onze coaches op het vlak van begeleiden van mensen is immens, enerzijds door hun professionele                         ervaring, anderzijds door hun theoretische achtergrond en verworven kennis.

           Ieder van hen heeft jarenlange ervaring, elk in zijn/haar eigen hun vakdomein. Het begeleiden van medewerkers leidde telkens               tot betere resultaten de coachee en zijn omgeving.

           Deze bagage is een bijzondere  meerwaarde bij het begeleiden van mensen richting hun loopbaan.

           MOOD Solutions meent zich met deze combinatie van dit talent te onderscheiden in de wijze waarop onze klant geholpen en                 benaderd zal worden.

  • Maatwerk

          Iedere klant is uniek. Daarom vertrekken we van het concrete verhaal van de klant. Wanneer er passende aanwijzingen zijn                      gebruiken we de beschikbare  assessment tools. Samen met de klant zoeken en bouwen we aan de inzichten en het plan                        die de  klant in beweging brengt om  zo zijn doelstellingen te bereiken.

          We blijven bewust weg van standaardisering en gaan aan de slag met het verhaal van de klant, dat verhaal is uniek en nodigt .              uit  om een passend antwoord.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Deze coachingmethode is

Wetenschappelijk onderbouwd

Onze coaches zijn wetenschappelijk geschoold en we werken met gevalideerde vragenlijsten . Kennis van het brein in combinatie met een gedragsmatige aanpak vormt de kern van onze aanpak.

Maatwerk

Omdat elke vraag anders is en dient gezien te worden in de context van het verhaal kiezen voor een uiterst individuele aanpak

Resultaatgericht

De geformuleerde Doelstellingen zijn het vertrek punt en die resulteren in een concreet plan van aanpak .

Toekomstgericht

De verandering die onze coaches beogen zijn altijd gericht op de toekomst.

onze missie

Het versterken van mensen, organisaties en bedrijven door samen aan de slag te gaan rond visie, strategie en organisatieontwikkeling.

Met MOOD Solutions willen we werkplekken creëren waar medewerkers vol goesting hun potentieel kunnen inzetten en ontwikkelen.

Jouw bedrijf, jouw organisatie en jou als persoon laten groeien, daar doen we het voor.